ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านถาวร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030205
PERCODE 6 หลัก260817
กระทรวง 10 หลัก1031260817
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถาวร
ชื่อ (อังกฤษ)banthawon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหนองศาลา
ตำบลถาวร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044192119
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260817
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.511923
Longitude
102.858783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน