ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030206
PERCODE 6 หลัก260819
กระทรวง 10 หลัก1031260819
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwitthaya 26 ( bannonghin)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองกิน
ตำบลถาวร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260819
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.523219
Longitude
102.890076

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน