ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030207
PERCODE 6 หลัก260824
กระทรวง 10 หลัก1031260824
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSUMRANHINLADPATTANA
หมู่ที่10 6
ถนน
หมู่บ้านโคกสำราญ
ตำบลถาวร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119154
อีเมล์แอดเดรสkhoasamran1995gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260824
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.51424281
Longitude
102.7968468

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน