ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านยายคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030208
PERCODE 6 หลัก260818
กระทรวง 10 หลัก1031260818
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยายคำ
ชื่อ (อังกฤษ)yaicome
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านยายคำ
ตำบลยายแย้มวัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-630410
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260818
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.529238
Longitude
102.894861

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน