ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดสุขสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030209
PERCODE 6 หลัก260820
กระทรวง 10 หลัก1031260820
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสุขสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Watsuksamran
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านโคกหัวเสือ
ตำบลยายแย้มวัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-119156
อีเมล์แอดเดรสwatsook [email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260820
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.526374
Longitude
102.906293

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน