ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนศิลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030211
PERCODE 6 หลัก260822
กระทรวง 10 หลัก1031260822
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)NONSILA SCHOOL
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโนนศิลา
ตำบลยายแย้มวัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0848252665
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260822
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.49104126
Longitude
102.9099203

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน