ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030212
PERCODE 6 หลัก260823
กระทรวง 10 หลัก1031260823
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannontong
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านโนนทอง
ตำบลยายแย้มวัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260823
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.47655118
Longitude
102.9299889

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน