ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเขว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030213
PERCODE 6 หลัก260810
กระทรวง 10 หลัก1031260810
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขว้า
ชื่อ (อังกฤษ)bankhawao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านเขว้า
ตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260810
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.667193
Longitude
102.923051

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน