ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกยาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030214
PERCODE 6 หลัก260809
กระทรวง 10 หลัก1031260809
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokyang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านโคกยาง
ตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260809
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.63369254
Longitude
102.9310123

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน