ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030215
PERCODE 6 หลัก260816
กระทรวง 10 หลัก1031260816
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatwittaya 90
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านโคกตะแบก
ตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119157
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260816
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62646397
Longitude
102.8643825

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน