ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านตะโก "วันครู 2501"
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030216
PERCODE 6 หลัก260807
กระทรวง 10 หลัก1031260807
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะโก "วันครู 2501"
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAKO
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านตะโก
ตำบลอีสานเขต
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-628374
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260807
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.611008
Longitude
102.915889

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน