ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเสลาโสรง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030014
PERCODE 6 หลัก260257
กระทรวง 10 หลัก1031260257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสลาโสรง
ชื่อ (อังกฤษ)SALAOSONG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านเสลาโสรง
ตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0897191814
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260257
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.498747
Longitude
102.657889

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน