ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030135
PERCODE 6 หลัก260631
กระทรวง 10 หลัก1031260631
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)khoksomboon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านโคกสมบูรณ์
ตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630297
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260631
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.476253
Longitude
102.684704

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน