ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29413
57%
113:1
อนุบาล 35510
43%
110:1
ระดับปฐมวัย14923
24%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 28311
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 581725
34%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
15%
111:1
ระดับประถมศึกษา353974
76%
612:1
รวมทั้งสิ้น494897
100%
812:1