สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300052602491031260249 บ้านเสลาชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--14181222111121151101171111766------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6117115138316171131191131141826------------------------120913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่าชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--2211413621711716123114181856211221201633----------------1841117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--11617271714111116161516------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรงทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--7171142811011019181141596------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสีทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--1812013821711412312312412311246161262212635----------------2251317-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--1712013721811611712011911811086161171161493----------------1941118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300172602511031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--2112414521612112511011311611016------------------------146818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300182602551031260255 บ้านทุ่งใหญ่ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--1611813421812012111112311611096------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่าหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--21--21513131512141226------------------------2473-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--3113516623212712714922513921998291291302884----------------3531425-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่มหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--35226261424240239228236244221112322322322966----------------3682217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]