สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300082602211031260221 บ้านถนนหักถนนหักนางรองเมืองนางรอง--33252285441239239247247248226112------------------------3461622-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310300092602221031260222 บ้านสวายสอถนนหักนางรองเมืองนางรอง--315182316131415161276------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300102602231031260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)ถนนหักนางรองเมืองนางรอง--1111112221511813112011612211226------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300122602261031260226 บ้านตลาดแย้ถนนหักนางรองเมืองนางรอง--10141142415151213161256------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300192602251031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรองเมืองนางรอง--6112118213141181111171151786------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300232602201031260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองนางรองเมืองนางรอง46212641454317101806178621362366268721761,29237------------------------1,6094734-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]