สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300712605981031260598 บ้านคูขาดน้อยท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--11181192617151515131316------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300722606051031260605 บ้านหนองกราดท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--51811326161316151101366------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300732606061031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--413172312141612131206------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300742606091031260609 บ้านลุงขี้หนูท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--151101252121111101201101111746------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300752606111031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนาท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย71131712731115151618181436------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300842606041031260604 บ้านสระขามเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--3513316823412812612911512511576251271181703----------------2951127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300852606121031260612 บ้านโคกกระชายเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย1011118129318110112113191121746------------------------103911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300862606141031260614 บ้านหนองม่วงเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย71611012337131121816161426------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300872606071031260607 บ้านหนองไผ่เมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--211121332191101612412012111006------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300882606081031260608 บ้านนาจานเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--151912421511019181131111666------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300892606101031260610 จตุคามราษฎร์วิทยาเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย115151113817110116119191696------------------------8099-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]