สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300942604301031260430 บ้านหนองหมีโคกว่านละหานทรายละหานทราย--24116140218161231121211181986151121171443----------------1821117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300952604311031260431 ชุมชนบ้านโคกว่านโคกว่านละหานทรายละหานทราย--181201382191151101161181181966------------------------134817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300962604321031260432 บ้านสมจิตโคกว่านละหานทรายละหานทราย--911212126171811417181506------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300972604331031260433 บ้านหนองถนนโคกว่านละหานทรายละหานทราย--10161162818115112171111616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301082604281031260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายละหานทราย52214251485342121677204720972127242725171,28542------------------------1,6275430-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
310301092604291031260429 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายละหานทราย--211221432241121181161161131996------------------------142818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]