สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310301462606651031260665 บ้านไทยสามัคคีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--611011626181511417191496------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301472606661031260666 บ้านหนองบัวลีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--24191332141101191191141181946------------------------127816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301482606721031260672 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--1811513321411811711712311111006------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301492606781031260678 บ้านขามเสม็ดบำรุงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย161271241673422492422342302472244124023624221186----------------4292120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301502606791031260679 บ้านชุมแสงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--41121162711511016113151566------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301512606801031260680 บ้านหนองตะคร้อเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--4141828191511119191516------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--717114210131811216115154618161101343----------------102119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301532606821031260682 บ้านหนองย่างหมูเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--1811613421811711713312512011306241261191693----------------2331121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301542606831031260683 บ้านฝ้ายเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--1612514121612412713422313121558301191211703----------------2661320-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]