สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300202602161031260216 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรองนครนางรอง10191912837115171131141161726------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300212602171031260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนางรองนครนางรอง1712411415532312311511612312811286------------------------183920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300222602181031260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนางรองนครนางรอง--171201372151131161151191171956------------------------132817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300242602131031260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนางรองนครนางรอง911312214431411611711811912311076------------------------151917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300252602141031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนางรองนครนางรอง--1411512921911611312112011811076281261191733----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300262602151031260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนางรองนครนางรอง--191171362151131121131171241946------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]