สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310301862607771031260777 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง20132237289549241243246249252228012------------------------3691722-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310301872607861031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง--81101182718112171141111596------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301882607871031260787 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง--3312415722812612413113212111626------------------------219827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310301892607801031260780 บ้านคลองหินลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--1412213622211911912313212511406------------------------176822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301902607881031260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--911712621411512011612213011176------------------------143818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301912607821031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--1511412921112011612412312311176341201181723----------------2181120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301922607831031260783 บ้านลำนางรองลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--221332553172392392352492402219127036135931909----------------4642419-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301932607841031260784 บ้านหนองเสม็ดลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--1411512921211211011917181686------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301942607851031260785 บ้านคลองโป่งลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--1611112722111711012711911711116------------------------138817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301952607811031260781 บ้านน้อยสะแกกวนส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง91141111343111171141221111161916------------------------125914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301962607781031260778 บ้านส้มป่อยส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง--8113121217191101111151151776------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301972607791031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง--1712213922312712012512711711396301341341983----------------2761125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]