สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310301982608121031260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง131151121403161131141161121211926161231131523----------------1841215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301992608131031260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--2111313421712112311212211111066------------------------140818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302002608141031260814 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--1417121216191611014151506------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302012608151031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--13112125291812011515151626------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302022608081031260808 บ้านดอนไม้ไฟตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--2311613923013012613312813411816301191382874----------------3071226-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302032608111031260811 บ้านบัวตะเคียนตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง217171163911018114191111616------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302042608061031260806 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง21127128176334235231232236230219812------------------------2741518-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310302132608101031260810 บ้านเขว้าอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--718115271111101121111121636------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302142608091031260809 บ้านโคกยางอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--1712714422212812412412613111556201251321773----------------2761125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310302152608161031260816 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--111511625161121711161376------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302162608071031260807 บ้านตะโก "วันครู 2501"อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง1612612116332212812412412611811426------------------------205923-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]