สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310302052608171031260817 บ้านถาวรถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--1512614122112012212611912411326--415192----------------1821018-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302062608191031260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)ถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--16111127214111117116110181766271201161633----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302072608241031260824 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา71271151493161141131161181191966------------------------145916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302082608181031260818 บ้านยายคำยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--314172711018171111121556------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302092608201031260820 วัดสุขสำราญยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--18116134217171181151231161966------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302102608211031260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--382312694332422272392342372212124826022111295----------------4102120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302112608221031260822 บ้านโนนศิลายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา617151183611111016110171506------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302122608231031260823 บ้านโนนทองยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--314172213121319121216------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]