สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300382602361031260236 บ้านบุตาเวสน์หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์--811812625115131918191496------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300392602421031260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์--2012324331813522721612612111438------------------------1861117-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300402602411031260241 บ้านหนองบัวหนองกงนางรองหนองยายพิมพ์--21--21811151713131276------------------------2974-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300482602401031260240 บ้านก้านเหลืองหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์10151171323161151121161171131896------------------------121913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300492602381031260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)หนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์--2712315022512011912212612111336------------------------183823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300502602391031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์--14114128271131111111171131726------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300522602331031260233 บ้านโคกตะโกหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--151121272181141141121121101806------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300532602341031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์121151613331312211811611012211016101--151252----------------1591114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300542602351031260235 บ้านหนองโสนหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--81111192171101111101161201846------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300552602371031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--819117210123181111221191936------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]