สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300012602431031260243 วัดก้านเหลืองก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ--2112514621812012612412311811296------------------------175822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300022602441031260244 บ้านโคกยางหนองถนนก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ6115191303161171111131151151876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300032602451031260245 บ้านหนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ316121113719161719191476------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300042602461031260246 บ้านหนองปรือก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ91714120361419141111111456------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300272602471031260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)บ้านสิงห์นางรองลุ่มลำมาศ--3923327243423013513924423312159------------------------2871322-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310300282602481031260248 บ้านหนองกงบ้านสิงห์นางรองลุ่มลำมาศ--1611813422011712112512312111276------------------------161820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300292602661031260266 บ้านหนองยางลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ--9111120216118191111101101746------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300302602581031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)ลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ--121151272111161181191141201986201181301683----------------1931118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300312602611031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊กลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ--151141292151101141151221121886141141111393----------------1561114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300562602631031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)หัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ2412111716231511912011812412311196251181271703----------------2511221-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300572602641031260264 บ้านวังกระโดนหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ17115118150319112115114118171856------------------------135915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300582602651031260265 บ้านหนองถั่วแปบหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ--615111291101719161131546------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]