สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300762605871031260587 อนุบาลหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา--4925921084703103397311441544128466621------------------------7742531-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
310300772605921031260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา--3413316724025323514415624212709------------------------3371131-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310300902605991031260599 วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา--17115132212111114115116118186611116151323----------------1501114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300912606001031260600 บ้านขามน้อยเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา2111912916932312811111912912411346291191171653----------------2681222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300922606031031260603 บ้านหนองตาดำเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา1712211315231712412411612112111236211161261633----------------2381220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300932605881031260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา--2812114921811812312211911711176------------------------166821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]