สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300592606151031260615 บ้านโคกสว่างโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง--81111192121151111161181151876121101171393----------------1451113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300602606161031260616 บ้านโคกลอยโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง--1611713322211611411911711311016241111151503----------------1841117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300612606181031260618 บ้านตะกรุมทองโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง8181111273181611215111161586------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300622606191031260619 บ้านโนนพะไลโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง--213152412121715141246------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300632606011031260601 บ้านสะเดาหวานโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--141712124110161716181416------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300642606021031260602 บ้านหนองหว้าโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--81411226151618115171476------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300652606171031260617 บ้านสระตะเคียนโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--41611021015151218181386------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300662606201031260620 บ้านโคกสูงคูขาดโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--1111212321114191151161121676141101221463----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300672606211031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์โคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--121111232171121181111191191966------------------------119815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300812605931031260593 บ้านบุกระสังบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง--2412615021512111813211912911346281211201693----------------2531123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300822605961031260596 บ้านหนองมันบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง--101101202121151141101141131786------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300832605971031260597 บ้านสระสะแกบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง--2111813922111511711712212611186271231191693----------------2261121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]