สพป.บร3. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
310300022602441031260244 บ้านโคกยางหนองถนนก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ6115191303161171111131151151876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300032602451031260245 บ้านหนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ316121113719161719191476------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300042602461031260246 บ้านหนองปรือก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ91714120361419141111111456------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300052602491031260249 บ้านเสลาชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--14181222111121151101171111766------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6117115138316171131191131141826------------------------120913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300092602221031260222 บ้านสวายสอถนนหักนางรองเมืองนางรอง--315182316131415161276------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300122602261031260226 บ้านตลาดแย้ถนนหักนางรองเมืองนางรอง--10141142415151213161256------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--11617271714111116161516------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรงทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--7171142811011019181141596------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300192602251031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรองเมืองนางรอง--6112118213141181111171151786------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300202602161031260216 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรองนครนางรอง10191912837115171131141161726------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300292602661031260266 บ้านหนองยางลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ--9111120216118191111101101746------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300352602301031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)สะเดานางรองสะเดาไทรงาม----2121114161614141256------------------------2774-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300372602321031260232 บ้านหนองพลวงสะเดานางรองสะเดาไทรงาม--1311012328111161131251111746------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300382602361031260236 บ้านบุตาเวสน์หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์--811812625115131918191496------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300402602411031260241 บ้านหนองบัวหนองกงนางรองหนองยายพิมพ์--21--21811151713131276------------------------2974-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300422602701031260270 บ้านนิคมเขตหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม--616112291511014151111446------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300432602681031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)หนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม--614110231101318110191436------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300442602691031260269 บ้านหนองกราดหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม--12131152315131418181316------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่าหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง--21--21513131512141226------------------------2473-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300502602391031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์--14114128271131111111171131726------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300522602331031260233 บ้านโคกตะโกหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--151121272181141141121121101806------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300542602351031260235 บ้านหนองโสนหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--81111192171101111101161201846------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300552602371031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์--819117210123181111221191936------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300582602651031260265 บ้านหนองถั่วแปบหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ--615111291101719161131546------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300612606181031260618 บ้านตะกรุมทองโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง8181111273181611215111161586------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300622606191031260619 บ้านโนนพะไลโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง--213152412121715141246------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300632606011031260601 บ้านสะเดาหวานโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--141712124110161716181416------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300642606021031260602 บ้านหนองหว้าโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--81411226151618115171476------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300652606171031260617 บ้านสระตะเคียนโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--41611021015151218181386------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300672606211031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์โคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง--121111232171121181111191191966------------------------119815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300712605981031260598 บ้านคูขาดน้อยท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--11181192617151515131316------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300722606051031260605 บ้านหนองกราดท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--51811326161316151101366------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300732606061031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--413172312141612131206------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300742606091031260609 บ้านลุงขี้หนูท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--151101252121111101201101111746------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300752606111031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนาท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย71131712731115151618181436------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300782606131031260613 บ้านหนองหัวหมูทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น--1811813621211415113171101616------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300802605951031260595 ไตรคามทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น--1317120215110115111111171696------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300822605961031260596 บ้านหนองมันบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง--101101202121151141101141131786------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300852606121031260612 บ้านโคกกระชายเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย1011118129318110112113191121746------------------------103911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300862606141031260614 บ้านหนองม่วงเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย71611012337131121816161426------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300882606081031260608 บ้านนาจานเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย--151912421511019181131111666------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300892606101031260610 จตุคามราษฎร์วิทยาเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย115151113817110116119191696------------------------8099-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300962604321031260432 บ้านสมจิตโคกว่านละหานทรายละหานทราย--911212126171811417181506------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300972604331031260433 บ้านหนองถนนโคกว่านละหานทรายละหานทราย--10161162818115112171111616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300982604241031260424 บ้านโคกขามตาจงละหานทรายตาจง--51611126141517111141376------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300992604251031260425 บ้านหนองโบสถ์ตาจงละหานทรายตาจง--517112261101711019141466------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301012604271031260427 บ้านเทพพยัคฆ์ตาจงละหานทรายตาจง--14116130216115113119111181826------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301062604221031260422 บ้านสว่างพัฒนาตาจงละหานทรายตาจง--61611225112161111111121576------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301072604231031260423 บ้านปรือพวงสำราญตาจงละหานทรายตาจง--5114119212191131161141121766------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301122604361031260436 บ้านโคกเฟืองสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่--9161152517171519171406------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301152604401031260440 วัดกัลยาณธรรมารามหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่--141121262151171141151141171926------------------------118815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301172604381031260438 บ้านหนองกราดหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่--811111921117131111161151636------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301272604511031260451 บ้านผไทรวมพลหนองแวงละหานทรายหนองแวง--1016116291719112115191616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301342606301031260630 บ้านไทยเจริญไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ--5131827117181171141141776------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301352606311031260631 บ้านโคกสมบูรณ์ไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ--51217216161811018191576------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301362606281031260628 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำปะคำ--31316212181711019191556------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301372606291031260629 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำปะคำ2151--72215141615131256------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301382606261031260626 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำปะคำ--21--21615161215121266------------------------2874-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301452606251031260625 บ้านหนองต้อหูทำนบปะคำปะคำ--61411021218161717141446------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301462606651031260665 บ้านไทยสามัคคีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--611011626181511417191496------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301502606791031260679 บ้านชุมแสงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย--41121162711511016113151566------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301512606801031260680 บ้านหนองตะคร้อเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--4141828191511119191516------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย--717114210131811216115154618161101343----------------102119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301592606761031260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์เสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--51711226171416111191436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301602606771031260677 บ้านหนองเต่าเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--5121721012151616151346------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคีเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--2161823151615111191396--91131222----------------69107-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301622606701031260670 บ้านหนองกกเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--7141112512111512171226------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301632606711031260671 บ้านไทรออเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--313162511131814151266------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301652606691031260669 บ้านห้วยก้อมเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง--41811227110121618131366------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301662606641031260664 บ้านกระเบื้องหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์--111101212311016110110131426------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301712606851031260685 วัดห้วยหินห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน--91511428161518112171466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301732606871031260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน--10161162716112151121101526------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301742606901031260690 บ้านโพธิ์ทองห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน--13114127210191101141111161706------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301752606881031260688 บ้านสำราญห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน1215191263121141111131191151846------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301762606891031260689 บ้านโคกโสนทองวิทยาห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน5251911941112181615181406------------------------59106-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301782607321031260732 วราวัฒนาโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณ--111171282121161111151241121906------------------------118815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301802607381031260738 บ้านม่วงงามดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ5141311235191611117161446------------------------5696-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301872607861031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง--81101182718112171141111596------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301932607841031260784 บ้านหนองเสม็ดลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง--1411512921211211011917181686------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301962607781031260778 บ้านส้มป่อยส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง--8113121217191101111151151776------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302002608141031260814 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--1417121216191611014151506------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302012608151031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--13112125291812011515151626------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302032608111031260811 บ้านบัวตะเคียนตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง217171163911018114191111616------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302082608181031260818 บ้านยายคำยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--314172711018171111121556------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302112608221031260822 บ้านโนนศิลายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา617151183611111016110171506------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302122608231031260823 บ้านโนนทองยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา--314172213121319121216------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302132608101031260810 บ้านเขว้าอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--718115271111101121111121636------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302152608161031260816 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง--111511625161121711161376------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]